Gmina  Rawicz przedstawia
elektroniczny projekt wizualizacji krajobrazowej


Statystyki

Odległość: 24,0 km
Minimalna wysokość: 86 m
Maksymalna wysokość: 119 m
Całkowita droga w górę: 57 m
Całkowita droga w dół: 25 m

   Celem projektu jest zastosowanie nowej formy prezentacji  walorów krajobrazowych szlaków i tras rowerowych. Do wizualizacji zastosowano przekrój hipsometryczny (profil), który ukazuje ukształtowanie terenu wzdłuż trasy. Podstawową zaletą przekroju hipsometrycznego jest czytelna dla każdego użytkownika grafika prezentująca wzniesienia i odcinki trasy o zróżnicowanym nachyleniu terenu. Poszerzenie oferty polega również na udostępnieniu użytkownikowi zdjęć oraz filmów z wybranych miejsc i odcinków trasy. Istotnym celem jest również prezentacja ważnych dla rowerzysty informacji praktycznych jak np. rodzaj nawierzchni czy typy użytkowania terenu.
   Jako pomysłodawcy projektu „Rowerowej S5”, podjęliśmy działania zmierzające do realizacji inwestycji, docelowo przyszłej trasy rowerowej pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Projekt zakłada, tam gdzie jest to możliwe, wykorzystanie istniejących dróg technicznych i połączeniu ich w jedną trasę rowerową. Miejscami można także odejść od S5 i wrócić w miejscu, gdzie jest to możliwe na istniejącą drogę techniczną. Do wykorzystania na odejście są drogi leśne, drogi techniczne przy torach kolejowych, które są w trakcie modernizacji, drogi przy wałach przeciwpowodziowych, a także same wały. Planowane jest wybudowanie odcinków szutrowych oraz budowa kładek przez cieki wodne, w miejscach gdzie w pobliżu nie ma istniejących przepraw. Ważnym czynnikiem jest także skomunikowanie z koleją, zarówno lokalną, jak i dalekobieżną.

Zapraszamy na wycieczki rowerowe!